Badanie lotniczych czujników temperatury

Zestaw celów kalibracyjnych przeznaczony jest do szybkiego i taniego testowania lotniczych sensorów termalnych. Prowadzą one do minimalizowania błędów w wyznaczaniu terenowej zdolności rozdzielczej badanego czujnika.

W analizach wojskowych, w ramach rozpoznania obrazowego, niezbędna jest wysoka rozdzielczość przestrzenna. Precyzyjne wyznaczanie terenowej zdolności rozdzielczej pozwala na określenie rzeczywistych możliwości czujnika wykorzystywanego podczas lotów.

Wyznaczanie terenowej zdolności rozdzielczej sensorów termalnych wymaga specjalnie zaprojektowanego tzw. celu kalibracyjnego. Rodzaj tegoż oraz wymiary jego elementów wpływają na zakres, precyzję oraz dokładność pomiarów temperatury obiektów na badanym obszarze.

Obrazujące lotnicze sensory termalne są – mimo postępów w dziedzinie teledetekcji – czujnikami o stosunkowo niskiej rozdzielczości przestrzennej. To ważny obszar dla innowacji i wdrożeń technologii podwójnego zastosowania, czyli uwzględniających wykorzystanie przez wojsko.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  • Rok opracowania

    2010

  • Autorzy

    Wiesław Dębski, Agata Orych, Piotr Walczykowski