Coraz doskonalszy beton

Elementy żelbetowe można znacznie wzmocnić samonośnym zbrojeniem w postaci płaskich siatek o kratownicowym układzie prętów lub – w sposób przestrzenny – stosując układ rurek siatkowych. Opracowane w WAT innowacyjne zbrojenie wykonane jest z prętów, które są ze sobą zgrzewane albo spawane. Zapewnia ono nie tylko stabilność w szalunku, ale również zdolność do przenoszenia ciężaru nawet przed zabetonowaniem.

System składa się z pasów, czyli podłużnych prętów, oraz krzyżulców, czyli ukośnych prętów. Krzyżulce są połączone z pasami i ze sobą wzajemnie w układzie kratownicy. W klasycznym żelbecie
krzyżulce ułożone są tylko w jednym kierunku. W innowacyjnej metodzie pręty te ułożono w dwóch kierunkach. Dzięki temu do całej konstrukcji można przyłożyć większe obciążenia. Większa nośność jest bardzo istotna w konstrukcjach takich jak budynki, budowle oraz mosty.

Natomiast układ rurek siatkowych stanowi kierunkowo zorientowane przestrzenne zbrojenie. Można je dostosować do specyfiki betonowych elementów konstrukcyjnych. Przestrzenne zbrojenie
betonu pozwala na stworzenie ujednorodnionego kompozytu betonowego o zwiększonych parametrach mechanicznych.

Marzeniem każdego żelbetnika jest uniknięcie zarysowań, czyli mikropęknięć betonu. Dzięki równomiernemu ułożeniu prętów wzrasta odporność na pękanie, rysy są bardziej rozproszone i mniej widoczne. Kolejnym parametrem, który ulega poprawie, jest ciągliwość betonu, czyli zdolność do takiego ugięcia, które nie jest nadmierne i nie powoduje uszkodzeń.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  • Rok opracowania

    2012-2018

  • Autorzy

    Adam Stolarski, Anna Szcześniak, Jacek Zychowicz