Konflikt zbrojny w symulacjach taktycznych

Symulator wariantów działań taktycznych wojsk lądowych służy do wsparcia dowódców ugrupowań taktycznych w podejmowaniu decyzji na polu walki. Umożliwia szybki wybór najlepszych wariantów oddziaływania na przeciwnika. Na wirtualnym polu walki można odwzorować taktykę obrony, ataku, marszu i operacji wspierających oraz zabezpieczających.

Ruchy komputerowo generowanych wojsk można wizualizować na mapie, podobnie jak w grze komputerowej. Oprogramowanie może być uruchomione na zwykłym laptopie. Symulator pozwala doskonalić taktykę dowodzenia w różnych warunkach terenowych. W symulowanym konflikcie mogą brać udział sojusznicy, przeciwnicy, grupy neutralne lub nierozpoznane. Dowódca musi sprawnie reagować na sytuacje zaistniałe w trakcie działań bojowych.

Umiejętność działania w warunkach konfliktu zbrojnego to ważny element wyszkolenia każdego żołnierza. W szczególności dotyczy to dowódcy odpowiedzialnego za wykonanie zadania, a także za życie podwładnych.

Symulator wykonany na Wydziale Cybernetyki WAT był wykorzystywany przez obecną Akademię Sztuki Wojennej oraz w trakcie ćwiczeń taktycznych organizowanych przez dowództwa Sił Zbrojnych RP. Podczas Strategicznego Przeglądu Obronnego posłużył do testowania scenariuszy oddziaływania na Polskę dla różnych typów uzbrojenia przeciwnika i wojsk własnych.

  • Jednostka

    Wydział Cybernetyki

  • Rok opracowania

    2010

  • Autorzy

    Ryszard Antkiewicz, Mariusz Chmielewski, Tomasz Drozdowski, Jarosław Koszela, Wojciech Kulas, Andrzej Najgebauer, Dariusz Pierzchała, Jarosław Rulka, Zbigniew Tarapata, Tomasz Tarnawski, Roman Wantoch-Rekowski, Krystyna Wiecka,