Precyzyjny pomiar wielkich obiektów

Do oceny stanu technicznego obiektów wielkogabarytowych o skomplikowanym kształcie wskazane jest połączenie systemu geodezyjnego i – uzupełniającego go – fotogrametrycznego. Nawet kilkadziesiąt przekrojów i kilka tysięcy wyznaczonych punktów pomiarowych nie odzwierciedla w całości mierzonego obiektu. Dlatego dodatkowo potrzebne są pomiary fotogrametryczne
ze stanowisk naziemnych i podwieszanych. W ten sposób powstaje przestrzenny cyfrowy model fotogrametryczny, który można wpasować w model geodezyjny.

Geodezyjny system pomiarowy do celów przemysłowych – opracowany w WAT – wykorzystuje biegunową metodę pomiaru. Punkty są mierzone przy pomocy sygnalizowanych reflektorów zwrotnych lub specjalnymi znaczkami z folii refleksyjnej. Aby wyznaczyć skalę modelu, wykonuje się pomiar kierunków wcinających do znaczków celowniczych rozmieszczonych na łacie bazowej, która jest ustawiana poziomo lub pionowo. Odległości między poszczególnymi celownikami wyznaczane są z dokładnością rzędu kilku mikronów.

Hybrydowy system został wykorzystany podczas pomiarów samolotu Mig-29 w hangarze lotniska Mińsk Mazowiecki oraz samolotu Su-22 w Lotniczych Zakładach Remontowych w Bydgoszczy.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  • Rok opracowania

    1996

  • Autorzy

    Bogdan Kolanowski, Ryszard Sołoducha