Przyczepa dynamometryczna do badania ogumienia

Przyczepa dynamometryczna jest przeznaczona do laboratoryjnych i drogowych testów stanu obciążenia ogumienia. Badania te stanowią podstawę walidacji komputerowych modeli dynamiki ruchu samochodu, symulacji sytuacji krytycznych i analizy przebiegu szczególnie skomplikowanych wypadków drogowych.

Mobilne stanowisko badawcze wyposażone jest w analogowe i cyfrowe układy pomiarowo-rejestracyjne oraz w układy samopoziomowania i utrzymania żądanej wysokości zawieszenia. Umożliwia zadawanie dowolnego przebiegu momentu hamowania oraz niezależne skręcanie każdego z kół. Wyniki takich pomiarów są niezbędne do oceny poślizgu koła i stanu cieplnego oraz obciążenia powłoki opony.

Ogumienie to jeden z najbardziej odpowiedzialnych elementów samochodu. Bezpośrednio współpracuje z nawierzchnią drogi. Decyduje o przebiegu procesów hamowania, napędzania i znoszenia w ruchu samochodu. W latach siedemdziesiątych XX w. stworzono zespół badawczy w Katedrze Teorii i Konstrukcji Pojazdów WAT. We współpracy z fabrykami opon w Olsztynie i Dębicy prowadzono pionierskie badania nad oponami radialnymi, które wówczas były na początkowym etapie rozwoju.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Mechanicznej

  • Rok opracowania

    1995

  • Autorzy

    Zdzisław Hryciów, Jerzy Jackowski, Leon Prochowski