Terminal SCIP– bezpieczna łączność bezprzewodowa

Terminal AC-16SCIP zapewnia bezpieczne połączenia telefoniczne i transmisję danych. Był pierwszym w ramach NATO tak zaawansowanym rozwiązaniem przystosowanym do instalacji w wozach bojowych, samolotach i na okrętach wojennych. Choć stworzony został dla wojska, może być również wykorzystywany w sferze cywilnej.

Nawet najlepiej wyszkolone wojsko będzie bezbronne w sytuacji, w której nie będzie miało możliwości prowadzenia bezpiecznej komunikacji. Dlatego każdy kraj kładzie bardzo duży nacisk na rozwój metod bezpiecznego szyfrowania wiadomości. Odpowiedzią na te potrzeby była współpraca WAT oraz firmy Transbit przy tworzeniu terminala, który będzie stosowany w sieciach telefonii komórkowej, ISDN, PSTN, VoIP oraz w radiostacjach.

Terminal SCIP jest modułem kryptograficznym, czyli blokiem ze ściśle zdefiniowanymi interfejsami, jest odseparowany i zamknięty. Wykorzystuje systemy telekomunikacyjne o małych przepustowościach, w tym środki radiowe KF/UKF. Moduł został tak zaprojektowany, aby możliwe było stosowanie dwu różnych technik bezpieczeństwa kryptograficznego: metody określonej przez standardy SCIP (przy pracy koalicyjnej – NATO) oraz metody narodowej.

  • Jednostka organizacyjna

    Wydział Cybernetyki

  • Rok opracowania

    2008

  • Autorzy

    Radosław Adamczyk, Piotr Bora, Leszek Brzeźny, Mateusz Buczek, Robert Dryło, Łukasz Dzieł, Paweł Fiodorów, Mateusz Fiołna, Jerzy Gawinecki, Rafał Gil, Michał Glet, Marek Grądzki, Grzegorz Horba, Jan Jach, Zbigniew Jelonek, Piotr Kacprzyk, Maciej Kaczkowski, Tomasz Kijko, Marcin Kotulski, Mariusz Luberadzki, Jarosław Łazuka, Krzysztof Mańk, Michał Misztal, Wojciech Powiertowski, Marcin Skowron, Tomasz Sobieraj, Jan Szuster, Aleksander Zdyb