Amulet – dla osób z niewydolnością serca

System Amulet wspiera terapię chorób serca. Niewielkie urządzenie mobilne (obsługiwane przez pacjenta) pozwala mu w sposób nieinwazyjny kontrolować własne parametry sercowe i konsultować je z lekarzem. Przyrząd wysyła wyniki pomiarów do systemu, do którego dostęp ma personel medyczny (aplikacja mobilna Doctor) i sam pacjent (aplikacja mobilna Patient). Amulet umożliwia także nieinwazyjną ocenę kliniczną za pomocą wysoko wyspecjalizowanych urządzeń obsługiwanych przez personel medyczny.

Choroby kardiologiczne, w tym niewydolność serca, wciąż przyczyniają się w Polsce do przedwczesnych zgonów. W procesie leczenia liczą się zarówno kroki podjęte w czasie ewentualnej hospitalizacji, jak i późniejsza rekonwalescencja i nadzór nad stanem zdrowia chorego. Nie jest to możliwe przy zastosowaniu tradycyjnych metod kontroli – lekarz nie jest w stanie codziennie przyjmować każdego pacjenta, stąd tak ważny jest rozwój telemedycyny.

  • Jednostka

    Wydział Cybernetyki

  • Rok opracowania

    2020

  • Autorzy

    Piotr Adamczyk, Karol Antczak, Krzysztof Antczak, Piotr Bączyk, Tomasz Derski, Grzegorz Kiryk, Marek Lefek, Łukasz Liberadzki, Aleksander Małkowicz, Piotr Marciniak, Mateusz Marczuk, Paweł Moszczyński, Jarosław Napiórkowski, Mikołaj Narowski, Marcin Niedzielski, Michał Paczkowski, Michał Pasik, Kacper Prawdzik, Kamil Przyborowski, Bartosz Rzyszkiewicz, Paweł Skrzypkowski, Andrzej Walczak,