Materiały na lekkie osłony balistyczne

Wielowarstwowy materiał metaliczny, wykonany metodą wybuchowego zgrzewania, uzyskano w wyniku spojenia materiałów bazowych w postaci stopu AA2519 o zmodyfikowanym składzie chemicznym oraz stopu Ti6Al4V. Wytworzony we współpracy z Zakładem Technologii Wysokoenergetycznych EXPLOMET kompozyt warstwowy posiada unikalne własności użytkowe, w tym między innymi: wysoką wytrzymałość statyczną i zmęczeniową oraz odporność na pękanie w temperaturze pokojowej i w warunkach kriogenicznych, a także dużą odporność balistyczną, co w połączeniu z małym ciężarem właściwym predysponuje ten materiał do zastosowań w konstrukcjach specjalnych.

Wykorzystana w procesie wytwarzania metoda wybuchowego zgrzewania umożliwiła uzyskanie materiału warstwowego, charakteryzującego się kompozycją właściwości łączonych materiałów bazowych. Dzięki temu opracowany materiał warstwowy Al-Ti cechuje się dużą odpornością na obciążenia dynamiczne, co jest istotne z punktu widzenia potencjalnych zastosowań na elementy konstrukcji narażone na oddziaływanie ciał obcych poruszających się z dużą prędkością. Z tego względu może on stanowić poważną alternatywę dla stosowanych dotychczas konwencjonalnych stopów metali. Obszar zastosowań opracowanego materiału warstwowego obejmuje przede wszystkim przemysły: lotniczy, kosmiczny oraz zbrojeniowy.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Mechanicznej

  • Rok opracowania

    2018

  • Autorzy

    Robert Kosturek, Ireneusz Szachogłuchowicz, Lucjan Śnieżek, Janusz Torzewski, Marcin Wachowski