Amunicja precyzyjnego rażenia

Półaktywne pociski artyleryjskie lub rakietowe wyposażone są w układ precyzyjnego naprowadzenia na cel. Układ ten stanowi głowica samonaprowadzająca, czyli przednia część pocisku. W części optycznej znajdują się detektory promieniowania podczerwonego. Gdy cel zostaje podświetlony urządzeniem laserowym – podświetlaczem, wówczas głowica naprowadza się samodzielnie na odbity od celu promień. Jest to możliwe dzięki sztucznej inteligencji – oprogramowaniu układu elektronicznego, który przepracowuje sygnał optyczny. Układ jest odporny na zakłócenia z zewnątrz, ponieważ impulsy promieniowania generowane przez podświetlacz są kodowane w sposób utajniony.

W wyniku prac badawczych z udziałem WAT opracowano rodzinę głowic naprowadzających się półaktywnie do amunicji artyleryjskiej precyzyjnego rażenia dla: samobieżnych haubic KRAB 155 mm i do moździerza 120 mm RAK, a także rakiet PIRAT. Są one zbudowane w oparciu o żyroskopowy koordynator śledzący z układem optycznym oraz z detektorem promieniowania podczerwonego.

  • Jednostka

    Instytut Optoelektroniki

  • Rok opracowania

    2018

  • Autorzy

    Ryszard Czarnota, Janusz Noga, Adam Nowakowski