Schrony wojskowe i cywilne

Schrony dla rodzin, a także przeznaczone na indywidualne potrzeby różnych firm, mogą być budowane na terenie działki – obok dowolnego budynku albo pod nim. Oryginalny polski schron jednorodzinny o nazwie MAHTON uwzględnia zagrożenia chemiczne, biologiczne, radiologiczne, w tym opad promieniotwórczy. Jest odporny na powietrzną falę uderzeniową, zagruzowanie, odłamki różnego pochodzenia i długotrwałe pożary zewnętrzne. Może również chronić przed działaniami balistycznymi.

Schron tworzą: układ funkcjonalny, konstrukcja z komponentami osłonowymi i instalacje specjalne. Składa się z salonu, sypialni, kuchni, łazienki, pomieszczenia technicznego i przedsionka hermetyzującego. Ma wejście i wyjście ewakuacyjne. W czasach pokoju schron może służyć jako magazyn, a nawet miejsce zabaw i spotkań.

Czas wykonania obiektu jest minimalny, ponieważ poszczególne segmenty wykonuje się w zakładzie prefabrykacji, a następnie przewozi środkami transportu samochodowego i montuje w miejscu budowy. Prototyp wykonała firma Fundament z Bydgoszczy.

Schron zapewnia najlepsze warunki dla zbiorowego przetrwania w dłuższym czasie w różnych sytuacjach wywoływanych katastrofami naturalnymi, awariami przemysłowymi, zaostrzeniem konfliktów społecznych i międzynarodowych, działaniami terrorystycznymi, a także wojennymi. Troska o bezpieczeństwo skłania inwestorów do sięgania po doświadczenia i praktyki z obszaru współczesnej fortyfikacji, gdzie dominują schrony i ukrycia.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  • Rok opracowania

    2018

  • Autor

    Zbigniew Szcześniak