Technika podczerwieni

System wspomagający lądowanie samolotów

Wielowidmowy system optoelektroniczny wspomaga pracę kontrolera lotniska poprzez dostarczenie informacji o lądującym samolocie, takich jak: umiejscowienie maszyny w osi pasa, wysokość lotu, odległość do punktu przyziemienia, a także obraz poszczególnych elementów samolotu. Wykrywanie i obserwację statków powietrznych z dużej odległości, w nocy i w trudnych warunkach pogodowych umożliwiają dwie chłodzone kamery termowizyjne, pracujące w zakresie średniofalowym i długofalowym.

Hełm strażacki

Innowacyjny hełm strażacki jest zintegrowany z obserwacyjną kamerą termowizyjną życiowych strażaka-ratownika. Oprócz ochrony głowy zwiększa sprawność akcji ratowniczej w sytuacjach zagrożenia życia. Dodatkowa funkcjonalność wynika z zastosowania nowoczesnego oprzyrządowania hełmu, m.in. kamery termowizyjnej, która umożliwia zwiększenie postrzegalności obiektów w miejscach zadymionych lub nieoświetlonych.

Pirometr do pomiarów temperatury wody morskiej

Możliwości pomiarowe morskich laboratoriów badawczych zajmujących się poszukiwaniem złóż ropy naftowej zwiększa – opracowany w WAT – pirometr zamontowany na statku badawczym „Santa Barbara” firmy Petrobaltic. Wielospektralny pirometr podczerwieni w sposób zdalny precyzyjnie mierzy temperaturę powierzchni wody morskiej z rejestracją współrzędnych geograficznych dla dokonanych pomiarów.

Celowniki termowizyjne

W wyposażeniu Wojska Polskiego jest strzelecki celownik termowizyjny SCT „Rubin”. Służy on do obserwacji oraz prowadzenia ognia z broni ręcznej i zespołowej o kalibrze do 12,7 mm. Umożliwia wykrycie i identyfikację celów w dzień i w nocy, a także przy niekorzystnych warunkach atmosferycznych – takich jak lekka mgła lub zadymienie. Obraz termowizyjny jest wyświetlany także w zewnętrznym wyświetlaczu nahełmowym, dającym strzelcowi dużą swobodę operowania i możliwość prowadzenia obserwacji i strzelań „zza węgła”.

Nowocześniejszym następcą SCT „Rubin” jest celownik termowizyjny kompatybilny z Indywidualnym Systemem Walki Tytan (jest to projekt wojskowy Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, mający na celu stworzenie żołnierza XXI wieku) na bazie C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), zwanego militarnym „systemem nerwowym”, który maksymalizuje świadomość sytuacyjną podczas działań. Jest on przeznaczony do obserwacji terenu, wykrywania i identyfikacji obiektów oraz prowadzenia ognia z broni ręcznej i zespołowej o kalibrze od 5,56 mm do 12,7 mm. Celownik może być zdalnie sterowany i jest zintegrowany z wyświetlaczem umieszczonym na hełmie żołnierza oraz kompatybilny z modułem laserowego systemu identyfikacji swój-obcy.

Inteligentna mina zdalnego rażenia

Mina zdalnego rażenia może niszczyć śmigłowce i nisko lecące obiekty przelatujące z prędkością do 300 km/h na wysokości do 150 m. Posiada dwa wybuchowo formowane pociski (ang. skrót EFP) lecące z prędkością ponad 2,5 km/s. Są one zdolne do przebicia stalowego pancerza o grubości do 60 mm. Po wykryciu celu podejmowana jest decyzja o odpaleniu pocisków w inteligentnym zespole celowniczo-decyzyjnym wyposażonym w pasywne czujniki podczerwieni i czujniki akustyczne.

  • Jednostka

    Instytut Optoelektroniki

  • Rok opracowania

    2017

  • Autor

    Henryk Madura

System wspomagający lądowanie samolotów

System wspomagający lądowanie samolotów

Hełm strażacki

Hełm strażacki

Pirometr do pomiarów temperatury wody morskiej

Pirometr do pomiarów temperatury wody morskiej

Celowniki termowizyjne

Inteligentna mina zdalnego rażenia