Budynki odporne na ataki terrorystyczne

Antydetonacyjne zabezpieczenie w postaci mat przyklejanych do istniejących elementów żelbetowych zapewnia dodatkową ochronę na wypadek ataku terrorystycznego siedzibom władz państwowych, bankom, firmom, a nawet sejfom czy wybranym pomieszczeniom. Maty (węglowe, szklane i aramidowe) połączone z przegrodami konstrukcyjnymi (ścianami, stropem, belkami lub słupami) mogą chronić przed skutkami wybuchu. Zabezpieczenie nie rozszczelnia się w miejscu zamocowania, materiał konstrukcyjny nie zostaje odłączony ani odrzucony w postaci odłamków. Tworzy natomiast wytrzymały „balon”, który współpracuje z betonem, ponieważ jest z nim połączony za pomocą specjalnych tworzyw.

Zabezpieczenia tego typu można również stosować w budynkach nowo projektowanych, zostały jednak opracowane z myślą o istniejących już obiektach państwowych lub użyteczności publicznej. Próby wybuchowe z bardzo dużymi masami ładunków były prowadzone na terenie obiektów przemysłowych przeznaczonych do rozbiórki. Technologia opracowana w WAT w 2014 r. została wdrożona we współpracy z Mostostalem.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  • Rok opracowania

    2014

  • Autor

    Adam Stolarski