Czy komputery widzą?

Widzenie komputerowe to nic innego jak rozpoznawanie obrazu przez maszynę cyfrową za pomocą urządzeń zewnętrznych, np. skanera czy kamery. Obrazy, czyli informacje wizualne, są rejestrowane i analizowane przez kamerę, a sygnał przetwarzany jest cyfrowo. Z widzenia komputerowego korzystamy m.in. przy identyfikacji podpisu odręcznego, rozpoznawaniu twarzy w smartfonach czy medycznej analizie obrazu.

Systemy widzenia komputerowego towarzyszą nam w wielu sytuacjach. Pierwsze takie rozwiązania były wdrażane już w latach 90. XX wieku. Od tamtego czasu technologia bardzo się rozwinęła, a wraz z nią – możliwości widzenia komputerowego.

Techniki widzenia komputerowego wykorzystywane są m.in. w medycynie, wojsku, robotyce, systemach monitoringu i nadzoru, systemach logistycznych, finansowych, bankowych i pocztowych. Zresztą pierwsze zastosowanie widzenia komputerowego miało miejsce właśnie w Poczcie Polskiej – służyło do rozpoznawania pisma odręcznego na kopertach. Widzenie komputerowe wykorzystywane jest również w autonomicznych pojazdach, samolotach, robotach. Jest ściśle związane z metodami sztucznej inteligencji.

  • Jednostka

    Wydział Cybernetyki

  • Rok opracowania

    1995

  • Autorzy

    Włodzimierz Kwiatkowski, Wojciech Mąka, Krzysztof Murawski, Andrzej Rzeczyca, Witold Żorski