Termografia mikrofalowa w diagnozowaniu nowotworów

Termografia mikrofalowa w sposób bezinwazyjny mierzy temperaturę wewnętrzną tkanek biologicznych. Jest to szczególnie ważne w aspekcie diagnozowania nowotworów. W sąsiedztwie komórek rakowych pojawia się duża liczba naczyń krwionośnych. Przyspieszony metabolizm nowotworu powoduje wzrost temperatury guza i otaczających go tkanek.

Termograf mikrofalowy składa się z trzech części. Antena odbiera promieniowanie cieplne obiektu w zakresie częstotliwości mikrofalowych. Radiometr mierzy moc odebranego promieniowania, a dane są przekazywane poprzez układ zobrazowania informacji.

Termografy WAT sprawdziły się w badaniach przeprowadzonych w Centralnym Szpitalu Klinicznym Wojskowej Akademii Medycznej w Warszawie i w Zakładzie Chorób Nowotworowych Narządu Rodnego Instytutu Matki i Dziecka w Państwowym Szpitalu Klinicznym w Białymstoku.

  • Jednostka

    Wydział Elektroniki

  • Rok opracowania

    1993

  • Autor

    Bronisław Stec, Andrzej Dobrowolski, Waldemar Susek