Kamera holograficzna do badania naprężeń konstrukcji

Kamera stanowiła nowatorskie w skali światowej rozwiązanie przeznaczone do pomiaru naprężeń w konstrukcjach maszynowych i budowlanych przy wykorzystaniu metody interferometrii holograficznej. Zasilana laserem pracy ciągłej kamera składała się z interferometrów sprzężonych optycznie poprzez układ kierowania wiązki laserowej z płytą holograficzną, ulokowanych wewnątrz korpusu podwieszanego do badanej konstrukcji za pomocą magnetycznych chwytaków.

Zastosowanie metody interferometrii holograficznej w badaniach naprężeń polega na określeniu powierzchni przemieszczeń powstałej w wyniku lokalnego odciążenia przez wykonanie otworu w badanej konstrukcji.

Wykonanie hologramu metodą dwóch ekspozycji polegało na ustawieniu obiektywu kamery na wybrany punkt obciążonej konstrukcji i wykonaniu pierwszej ekspozycji na płycie holograficznej. Następnie wykonywano niewielki otwór i powtarzano ekspozycję. Liczba prążków interferencyjnych i ich rozmieszczenie pozwalają na dokładne i jednoznaczne określenie rozkładu naprężeń w badanym miejscu konstrukcji.

Opatentowane rozwiązanie otrzymało srebrny medal na 43 Międzynarodowej Wystawie Wynalazków i Innowacji Brussels Eureka ’94.

Wynalazek wg patentu krajowego nr P.286100 z dnia 25.01.1993 r.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Mechanicznej

  • Rok opracowania

    1993

  • Autorzy

    Andrzej Kiczko, Stanisław Ochelski