Grafoskop – pierwowzór monitora

Dziś archaiczny, lecz w 1970 r. supernowoczesny grafoskop pozwalał wyświetlać na ekranie projekcyjnym obrazy lub tekst nawet w niezaciemnionych pomieszczeniach. Dodatkowo, za pomocą pióra świetlnego, można było wskazywać na ekranie dotykowym wybrane elementy graficzne lub tekstowe.

Prace nad pierwszym polskim grafoskopem zainicjowano w 1966 r. w Katedrze Maszyn Matematycznych Wydziału Cybernetyki. Wtedy to na zlecenie Komitetu Nauki i Techniki rozpoczęto prace nad automatyzacją projektowania inżynierskiego przy wykorzystaniu urządzeń współpracujących z komputerami cyfrowymi.

Kolejne, rozbudowane modele grafoskopów wykorzystywane były w bardziej skomplikowanych systemach, m.in. do zbierania, przetwarzania i zobrazowania informacji.

Lata 60. i 70. XX wieku były przełomowe pod wieloma względami. To wtedy powstało dużo urządzeń, które dzięki zastosowanym rozwiązaniom były innowacyjne i wnosiły nową jakość. Jedno z nich to właśnie grafoskop.

  • Jednostka

    Wydział Cybernetyki

  • Rok opracowania

    1966