Implanty stawu biodrowego nowej generacji

Bezcementowe implanty stawu biodrowego zapobiegają powikłaniom, jakie zdarzają się przy endoprotezach mocowanych z wykorzystaniem cementu biologicznego. Nowatorska technologia obejmuje dwa rozwiązania: modyfikację powierzchni klasycznej endoprotezy tytanowej z wykorzystaniem druku 3D w opcji LENS (ang. Laser Engineered Net Shaping) oraz personalizację implantu poprzez dostosowanie go do anatomii danego pacjenta.

W pierwszym rozwiązaniu na powierzchnię tradycyjnego implantu nanosi się i jednocześnie przetapia wiązką laserową proszek na bazie tytanu. Ukształtowana w ten sposób endoproteza wykazuje wysoką stabilność położenia w kanale kostnym i szybko integruje się z otaczającą tkanką kostną.

W drugim przypadku punktem wyjścia jest uproszczona odkuwka, wykonana techniką kucia na gorąco, o tzw. sztywności krytycznej, na którą nanoszone są techniką LENS kolejne warstwy, ale z uwzględnieniem anatomii pacjenta. Technologia ta eliminuje efekt miejscowego „przesztywnienia” układu kostnego. Dzięki jej zastosowaniu implanty mogą być wytwarzane na indywidualne zamówienie. Uwzględniana jest wówczas masa ciała danego pacjenta, jego aktywność ruchowa, stan tkanki kostnej oraz inne uwarunkowania procesu leczenia. Tego typu implanty można stosować u osób młodych lub otyłych, u których często w ogóle rezygnowano z leczenia operacyjnego.

  • Jednostka

    Wydział Nowych Technologii i Chemii

  • Rok opracowania

    2015

  • Autorzy

    Zbigniew Bojar, Tomasz Durejko, Stanisław Lipiński