Niebieska optoelektronika

Radiometry i dozymetry promieniowania UV to rodzina urządzeń przeznaczonych do monitoringu środowiska, kontroli procesów przemysłowych, a także do militarnych systemów obserwacji i ostrzegania o zagrożeniach w tzw. zakresie solar blind. Promieniowanie ultrafioletowe od 180 nm do 280 nm jest emitowane przez Słońce, ale nie dociera do powierzchni Ziemi, ponieważ jest pochłaniane przez atmosferę. Detektory azotkowe zastosowane w przyrządach optoelektronicznych pozwalają na wykrywanie i pomiar promieniowania ultrafioletowego emitowanego przez naturalne i sztuczne źródła, a w konsekwencji – m.in. na wykrycie pocisku rakietowego.

W ramach strategicznego programu rządowego „Rozwój niebieskiej optoelektroniki” w WAT powstały unikatowe technologie podwójnego zastosowania, czyli technologie przeznaczone dla techniki wojskowej, które mogą być zastosowane w przemyśle, medycynie i ochronie środowiska, m.in. poprzez wykrywanie ditlenku siarki SO2, ditlenku azotu NO2 i ozonu O3.

Dobierając skład związku półprzewodnikowego, można kształtować charakterystyki spektralne detektorów azotkowych. Układy detekcji i kwarcowa optyka odbiorcza przyrządów „niebieskiej optoelektroniki” umożliwiają pomiar całkowitego napromienienia w zakresie 180–380 nm. Zastosowanie wąskopasmowych filtrów pozwala określić napromienienie w dowolnym wąskim pasmie z zakresu ultrafioletu szkodliwego dla organizmów żywych (UV-B, 280–320 nm) i bezpiecznego dla zdrowia (UV-A, 320–380 nm).

  • Jednostka

    Instytut Optoelektroniki

  • Rok opracowania

    1999

  • Autor

    Zygmunt Mierczyk