Wybuchowa technologia rozbiórki budowli

Materiały wybuchowe stosuje się głównie podczas robót rozbiórkowych oraz w trakcie prac związanych z urabianiem gruntów i oczyszczaniem terenów. Rozbiórka może być prowadzona poprzez powalenie całej konstrukcji obiektu lub demontaż elementów dających się wydzielić bez naruszenia stateczności całej budowli. Do rozbiórki obiektów budowlanych stosuje się technikę burzenia, kruszenia i kombinowaną.

Materiały wybuchowe są szczególnym źródłem energii, wykorzystywanym z reguły tylko tam, gdzie zastosowanie ciężkiego sprzętu budowlanego nie jest możliwe lub byłoby znacznie mniej skuteczne.

Innowacyjność metody opracowanej w WAT polega na wykorzystaniu analizy statyczno-wytrzymałościowej konstrukcji w jej zniszczeniu. Aby technologia destrukcji obiektu budowlanego z wykorzystaniem ładunków wybuchowych była bezpieczna i skuteczna, wykonawca musi ocenić wiele czynników. Należy określić koncepcję m.in. rozbiórki (powalenie kierunkowe, powalenie w miejscu, rozbiórka częściami), realizacji robót strzałowych, a także możliwości techniczne ograniczenia destrukcyjnego oddziaływania wybuchu oraz przewidywane rozmiary gruzu powstałego z rozbiórki i technologię jego usuwania.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  • Rok opracowania

    1999

  • Autorzy

    Wiesław Młodożeniec, Ryszard Rekucki