Obrotowy wagon do przewożenia naczep TIR

Wagon eliminuje główną wadę transportu kolejowego ładunków na kołach. Konstrukcja pozwala obrócić pełną towaru naczepę w bok. To umożliwia jej zjazd wszędzie tam, gdzie jest bocznica kolejowa, a ciężarówka może manewrować.

Ładunki na kołach już dziś są przewożone pociągami. Jednak nie jest to wygodna forma transportu, bo naczepy wjeżdżają na wagony i zjeżdżają z nich – jedna za drugą, zgodnie z planem wyładunku. Dzięki innowacyjnemu wagonowi dowolna naczepa może zjechać nawet ze środka składu. Do tej pory wszystkie musiały wyjechać, żeby jedna z nich mogła opuścić pociąg.

Intermodalny transport towarowy oznacza przewóz ładunków wieloma środkami transportu bez przeładunku samego towaru. Zakłada zatem wykorzystanie tylko jednej jednostki ładunkowej, np. kontenera lub nadwozia wymiennego, na całej trasie przejazdu. Wynalazek WAT pozwala w dowolnym momencie zmienić punkt przeznaczenia towaru.

W różnych krajach europejskich kolej rozładowuje pociągi na platformach obrotowych. Jednak cały mechanizm obrotu jest tam zabudowany w terminalu, czyli pod powierzchnią bocznicy. Takie  stacje rozładunkowe wyposażone są w siłowniki, które unoszą wagon i umożliwiają operowanie nim. Naukowcy z WAT umieścili taki mechanizm na wagonie. Jest on mobilny i niezależny.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Mechanicznej

  • Rok opracowania

    2015

  • Autorzy

    Wiesław Barnat, Krzysztof Damaziak, Paweł Dziewulski, Roman Gieleta, Wiesław Krasoń, Tadeusz Niezgoda, Grzegorz Sławiński, Kamil Sybilski,