Badania broni strzeleckiej

Obejmują m.in. pomiar i wyznaczanie wielkości charakteryzujących ruch broni lub poszczególnych jej elementów – na przykład suwadła, zamka, przesuwaka taśmy, zespołu odrzutowego – pod
wpływem działających na nie sił.

Badania doświadczalne węzłów, mechanizmów oraz całej broni są istotne na wszystkich etapach jej projektowania. Dzięki nim konstruktor może zweryfikować i ocenić poprawność przyjętych
koncepcji teoretycznych i zastosowanych rozwiązań. Doświadczenia są także podstawą oceny działania zaprojektowanych i wykonanych modeli. Pozwalają sprawdzić, czy broń jest bezpieczna
dla użytkownika i czy będzie działała niezawodnie w różnych warunkach eksploatacji.

Instytut Techniki Uzbrojenia WAT wykorzystuje wiele specjalistycznych stanowisk badawczych. Do unikatowych należą zwłaszcza te zaprojektowane i wykonane we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom. Ich oryginalne rozwiązania są chronione patentami polskimi. Są to:

 • „Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania działania mechanizmów karabinka działającego na zasadzie odprowadzenia części gazów prochowych przez boczny otwór w lufie”;
 • „Stanowisko laboratoryjne do doświadczalnego badania parametrów odrzutu i podrzutu broni strzeleckiej”;
 • „Stanowisko badawcze Typ 5,56B do badań węzła gazowego broni kalibru 5,56 mm”.
 • Jednostka

  Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

 • Rok opracowania

  2012

 • Autorzy

  Andrzej Jęczmyk, Jacek Kijewski, Grzegorz Leśnik, Paweł Madej, Małgorzata Pac, Janusz Pawlak, Łukasz Szmit, Stanisław Torecki, Ryszard Woźniak, Mirosław Zahor,