Radarowe rozpoznanie terenu WATSAR

Radarowy system zobrazowania terenu – operujący z pokładu miniaturowego bezpilotowego statku powietrznego – wykorzystuje wymiennie sensory radarowe pasm S i Ku. System dostarcza zobrazowań radarowych o zasięgu od 150 m do 1500 m. Ich rozdzielczość wynosi 30 cm w kierunku równoległym do toru lotu nosiciela (rozdzielczość azymutalna) oraz od 0,8 m do 2 m w kierunku prostopadłym (rozdzielczość odległościowa). Dzięki aktywnemu sensorowi radarowemu zobrazowania mogą być uzyskiwane niezależnie od warunków pogodowych oraz pory dnia.

Obrazy SAR uzyskiwane są z radaru z tzw. syntetyczną aperturą. Zasada działania SAR opiera się na wykorzystaniu wzajemnego ruchu pomiędzy anteną radaru i obserwowanym obiektem. Radar zainstalowany jest na platformie lotniczej. W czasie przelotu nad obserwowanym terenem wysyła on sygnały sondujące oraz odbiera sygnały echa, które – po przebyciu odpowiedniego dystansu – przetwarza w taki sposób, jak gdyby pochodziły z jednej bardzo długiej anteny. Pozwala to na uzyskanie rozdzielczości zobrazowań rzędu długości wykorzystanej fali nośnej.

Unikalny w skali kraju system rozpoznania obrazowego pola walki szczebla taktycznego opracowany został w wyniku współpracy WAT z WB Electronics S.A.

  • Jednostka

    Wydział Elektroniki

  • Rok opracowania

    2012

  • Autorzy

    Stec Bronisław, Leśnik Czesław, Piotr Kaniewski, Susek Waldemar