WAT-KM – system legenda

Pionierskie obliczenia wytrzymałościowe wielu konstrukcji na potrzeby przemysłu, budownictwa, górnictwa i wojska wykonano przy użyciu programów pierwszego w Polsce systemu analiz komputerowych konstrukcji metodą elementów skończonych (MES). System WAT-KM został opracowany na początku lat 70., a wdrożony został w 1979 r.

WAT-KM był powszechnie używany w zagadnieniach dotyczących mechaniki oraz budowy i eksploatacji maszyn, m.in. do statycznej analizy konstrukcji prętowych, tarcz, konstrukcji powłokowo-prętowych, problemów drgań własnych i wymuszonych, rozchodzenia się fal sprężystych w tarczach oraz ustalonych i nieustalonych problemów termosprężystości. Na jego temat powstała seria książek, w tym podręczników akademickich, a w WAT utworzono specjalistyczne laboratorium metod komputerowych mechaniki oraz opracowano poświęcony mu przedmiot politechniczny. W nazwie systemu zawarty jest skrót dawnej nazwy Katedry Mechaniki.

Metoda elementów skończonych była w latach 80. najpowszechniejszą, a zarazem najbardziej zaawansowaną metodą numerycznego rozwiązywania problemów brzegowych. Jej podstawową zaletą jest możliwość uzyskiwania rozwiązań dla obszarów o skomplikowanych kształtach, dla których nie można przeprowadzić ścisłych obliczeń analitycznych.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Mechanicznej

  • Rok opracowania

    1970

  • Autor

    Jan Szmelter