Zasobnik „Saturn” – szybsze wyniki obserwacji lotniczych

Podwieszany pod samolotem Mig-21 zasobnik obserwacyjny „Saturn” wykonywał zadania rozpoznawcze z użyciem dwóch aparatów fotograficznych AFA-39, ustawionych pod różnymi kątami. Kasety z wywołanymi filmami lotniczymi były zrzucane na spadochronach na stanowisko dowodzenia. Wywoływanie i utrwalanie filmów realizowano za pomocą metody obróbki dyfuzyjnej.

Zadania wojskowego rozpoznania obrazowego opierają się na szybkim dostępie do wiarygodnych informacji obrazowych. Zasobnik fotograficzny „Saturn” skrócił czas obiegu informacji obrazowej z kilku i więcej godzin do około 20 minut.

Opracowana przez naukowców WAT metoda dyfuzyjnej obróbki halogenosrebrowych materiałów światłoczułych spowodowała, że przestały być niezbędne klasyczne, stacjonarne lub polowe, laboratoria fotochemiczne. Naświetlona w momencie fotografowania błona hydrofilowa była obrabiana fotochemicznie na pokładzie samolotu. Nasyconą roztworami wywołująco-utrwalającymi, wprowadzano w kontakt z materiałem światłoczułym (filmem lotniczym) podczas wspólnego zwijania obu błon na szpule.

  • Jednostka

    Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji

  • Rok opracowania

    1985

  • Autorzy

    Jerzy Butowtt, Wiesław Dębski, Jerzy Pater